:
:
Duyurular
AB üyesi ülkelerden ATR belgesi eşliğinde gelen eşyaların risk analizine göre TAREKS sisteminde denetime tabi olması

Sayın İlgili,

T.C. Ekonomi Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucunda;

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında AB üyesi ülkelerden ATR belgesi eşliğinde gelen eşyalar muafiyet kapsamında TAREKS sistemi üzerinden doğrudan referans numarası alarak ithal edilmekte iken yine aynı tebliğlerin “muafiyet kapsamına giren ürünler de gerektiğinde fiili denetime yönlendirilirler” hükmüne amir olması nedeniyle belirli zaman dilimleri içerisinde denetime gönderileceği öğrenilmiştir.

AB üyesi ülkelerden ATR belgesi eşliğinde gelen eşyaların risk analizine göre TAREKS sisteminde denetime tabi olması söz konusu olabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.


Alp Gümrük Müşavirliği Copyright 2011 Her hakkı saklıdır.
Şeyh Şamil Mah. 160. Sok. İçtaş Blokları C2/9 Blok No: 1 Eryaman / ANKARA Tel: +90 (312) 812 11 56 - 812 11 57 - Faks:+90 (312) 812 11 58
e-Posta İletişim