:
:
Duyurular
"CE İşareti"nin elleçleme işlemleri kapsamında ürüne iliştirilmemesi ve tescilli marka

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün elleçleme konulu tasarruflu yazıları aşağıdaki gibidir;

“Ekonomi Bakanlığından alınan 30.10.2014 tarihli, 71490 sayılı yazıda özetle, elleçleme işlemleri sırasında eşyaya CE işareti, marka, model gibi temel bilgilerin iliştirildiği hususunda şüphe hasıl olduğu ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin sınır önlemleri, Gümrük Kanunu'nun 57 nci ve Gümrük Yönetmeliği'nin 100 ila 111 inci maddeleri ile düzenlenmiştir. Anılan maddeler uyarınca antrepo rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin elleçleme işlemlerinde marka bilgisinin eşya üzerine iliştirilmeyeceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, elleçleme faaliyeti kapsamında ambalajı da dahil olmak üzere eşya üzerine hak sahibinin aynı tip eşya için geçerli tescilli marka hakkına tecavüz eder nitelikte marka bilgisinin iliştirilmesinden şüphe duyulması halinde, Gümrük Kanunu'nun 57 nci maddesine istinaden gümrük idareleri tarafından mezkur eşyaya ilişkin gümrük işlemlerinin resen veya hak sahibinin başvuruşu üzerine durdurulması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, ürünün teknik mevzuata uygunluğunu gösteren "CE İşareti"nin üretici tarafından ürüne iliştirilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, "CE İşareti"nin elleçleme işlemleri kapsamında ürüne iliştirilmemesi ve tescilli marka hakkına tecavüz eder nitelikte marka bilgisinin elleçleme işlemleri kapsamında ambalajı da dahil olmak üzere eşya üzerine iliştirilmemesi yönünde müteyakkız olunması hususunda gereğini rica ederim.”


Alp Gümrük Müşavirliği Copyright 2011 Her hakkı saklıdır.
Şeyh Şamil Mah. 160. Sok. İçtaş Blokları C2/9 Blok No: 1 Eryaman / ANKARA Tel: +90 (312) 812 11 56 - 812 11 57 - Faks:+90 (312) 812 11 58
e-Posta İletişim