:
:
Duyurular
CE İşaretinin grafik oranları, tasarımı

5. "CE İşaretinin grafik oranlarında ve/veya tasarımında “bariz” bir uygunsuzluğun bulunması durumunda; (ilgili Yönetmelikte öngörülen yazı karakteri dışında bir yazı karakteri kullanılması; C ve E harfleri arasında belirgin bir aralık bulunması; C ve E harflerinin boyutları arasında ciddi boyut farklılığının bulunması -biri 8 mm iken diğerinin 3 mm olması gibi vb.) denetim işlemi Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.” Bu itibarla, ürünlerin fiziki muayenesinde herhangi bir ölçü aleti kullanılmadan gözle muayene gerçekleştirilmeli ve ifade edilen bariz uygunsuzluk durumları tutanakla kayıt altına alınmalıdır.

Yönetmelikteki grafik ve tasarımına uygun olan ve olmayan CE İşareti örnekleri aşağıda gösterilmektedir.

 Yönetmelikteki grafik ve tasarımına uygun CE işareti

 Yönetmelikte öngörülen yazı karakteri dışında bir yazı karakteri kullanılması

 C ve E harfleri arasında belirgin bir aralık bulunması

 C ve E harfleri arasında ciddi boyut farkı olması

6. "CE İşaretinin ilgili Yönetmeliğin öngördüğü yerlere Yönetmelik ekinde belirtilen boyuta ve/veya grafik oranlarına ve/veya tasarıma uygun olarak iliştirilmediği durumlarda; ithalatçı firmadan ithal konusu ürünlere ilişkin test raporu istenir ve test raporunun incelenmesi de dâhil olmak üzere, denetim işlemleri Genelge 2015-2 çerçevesinde yürütülerek tamamlanır. Denetim sonucunda başka bir uygunsuzluğa rastlanılmaması durumunda, denetim “Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır." Benzer şekilde ürünlerin gözle fiziki muayenesi sonucunda 5. maddede belirtilenler dışındaki uygunsuzluk durumları da tutanakla kayıt altına alınmalıdır.


Alp Gümrük Müşavirliği Copyright 2011 Her hakkı saklıdır.
Şeyh Şamil Mah. 160. Sok. İçtaş Blokları C2/9 Blok No: 1 Eryaman / ANKARA Tel: +90 (312) 812 11 56 - 812 11 57 - Faks:+90 (312) 812 11 58
e-Posta İletişim