:
:
Duyurular
Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan

1-Dâhilde işleme izni kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve bir gümrük idaresinde, kıymeti beyanname başına 500 Avro’yu geçmeyen elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dâhil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar,  çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.),

2-Dahilde işleme izni kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak motorlu nakil vasıtaları, tarım makineleri ve bunların parçalarının,

3-Dahilde işleme izni kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak gemilere ait malzeme ve ekipmanların, teminat ve izin ile ilgili gerekli işlemlerin,

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi şartı ile anılan Yönetmeliğin 171 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan düzenlemede dikkate alınmak suretiyle gümrük idarelerine sözlü olarak beyan edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

 


Alp Gümrük Müşavirliği Copyright 2011 Her hakkı saklıdır.
Şeyh Şamil Mah. 160. Sok. İçtaş Blokları C2/9 Blok No: 1 Eryaman / ANKARA Tel: +90 (312) 812 11 56 - 812 11 57 - Faks:+90 (312) 812 11 58
e-Posta İletişim