:
:
Duyurular
Deniz ve Havalimanlarında Aktarma İşlemleri

2 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) ve bir geçici depolama yerine

alınmış eşyanın aynı gümrük idaresi denetimindeki başka bir geçici depolama yerine sevkine

ilişkin 2013/5 sayılı Genelge hükümleri saklı kalmak üzere, yurtdışından bir deniz veya

havalimanına gelen ve geçici depolama yerine alınarak veya alınmaksızın başka bir deniz veya

hava taşıtına aktarılacak serbest dolaşımda olmayan eşyanın yurtdışı edilmesinde, transit

beyannamesi kullanılmayacak olup, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 165/A, 165/C maddeleri

ile Gümrük Yönetmeliğinin 435 inci maddesi gereğince çıkış özet beyan ile işlem yapılacaktır.

Söz konusu çıkış özet beyan, Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler içerisinde verilecek,

giriş özet beyan kayıtları ile ilişkilendirilecek ve Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek taşıta

ilişkin çıkış bildiriminde belirtilecektir.

 

Ancak, havayolu ile gelen eşyanın, geçici depolama yerine alınmaksızın başka bir hava taşıtına

aktarılmasına ilişkin işlemler 24 saat içerisinde tamamlanacak olup, bu süre içerisinde işlemleri

tamamlanmayan eşya geçici depolama yerine alınacaktır.

 

Diğer taraftan, antrepo beyannamesi ile antrepoya alınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın

daha sonra aynı gümrük idaresinden yurtdışı edilmek istenilmesi halinde işlemler, transit rejimi

kapsamında gerçekleştirilecektir.

 

Çıkış özet beyan ile yapılacak aktarma işlemlerine 04.03.2014 tarihinden itibaren

başlanılacaktır.

 

Bilgilerinize sunarız.


Alp Gümrük Müşavirliği Copyright 2011 Her hakkı saklıdır.
Şeyh Şamil Mah. 160. Sok. İçtaş Blokları C2/9 Blok No: 1 Eryaman / ANKARA Tel: +90 (312) 812 11 56 - 812 11 57 - Faks:+90 (312) 812 11 58
e-Posta İletişim