:
:
Duyurular
Gümrük İşlemlerinin Onay Sırana Göre Yapılması Hk.

Sayın Yetkili, 

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 2012/31 sayılı emrinde, Gümrük İdaresinin bilgisayar programınca Sarı Hatta yönlendirilen İthalat beyannamelerinin muayene işlemlerinin ne şekilde sonlandırılacağı duyurulmuş olup, sözü edilen talimat aşağıdaki gibidir.

 *SARI hatta işlem gören tüm beyannameler  (antrepo beyannamesi de dahil)   , ilgili muayene memuru tarafından ONAY sırasına göre sistemden açılacak ve işlemleri sonuçlandıktan sonra bir sonraki beyannameye geçilecektir.

 *Tescil onaydan önce çıkan bir beyannamenin blokesi kaldırılmadan bir sonraki beyannamenin işlemi yapılamayacaktır.

 *Geçerli bir sebep olmaksızın, hiçbir suretle ONAY sırası atlanmayacak, zorunlu hallerde ise atlanılan beyanname üzerine sistemdeki gerekçesi belirtilecektir.

 *Onaylanan beyannameler işlemleri bitinceye dek hiç bir gerekçe ile mükellefine verilmeyecek, beyanname ve eklerinin onaylandığı şekliyle ilgili muayene memuruna teslim edilmesinden ilgili onay memuru sorumlu olacaktır.

 *Muayene memuru tarafından verilecek müzekkereler (tüm hatlar için) sisteme yazılacak ve tüm işlemler sistem üzerinden yürütülecektir.

 *Bu uygulama 24.12.2012 tarihinde Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nde başlayacak olup 01.01.2013 tarihinden itibaren bütün gümrük idarelerinde başlayacaktır.

 Yukarıda sözü edilen uygulamaya Halkalı Gümrüğü ‘nden sonra bütün gümrük idarelerinde başlanmıştır.

 Emre istinaden başlayan uygulama ile birlikte bir aydır sarı hatta ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Daha önce 1-2 saat içerisinde incelenip kapatılan beyannamelerin kapanma süresi 3-4 güne kadar çıkabilmektedir. İlgili memurlarca gecikmenin nedeni olarak  iş yüklerinin çok artması gösterilmektedir. Beyannameler sırası ile kapandığı için sisteme dışarıdan müdahale edilememektedir. Muayene sırası geldiğinde beyanname eklerinde bulunması gerekip de,  ibraz edilmemiş olan (örneğin: banka yazısı aslı, kkdf dekontu aslı vb.)  evraklar var ise, ilgili memur tarafından, bilgisayar programı üzerinde beyanname ile ilgili eksikliğe ilişkin şerh düşülmekte  ve beyanname eksiklikleri tamamlanmak üzere sıradan çıkartılmaktadır.  Eksikliklerin  tamamlanması sonrasında beyanname yeniden sıraya alınmaktadır. Bu tip gecikmelerin yaşanmaması için beyanname ve eklerinin eksiksiz olarak gümrüğe sunulması önem arz etmektedir.

 Sarı hattaki gecikmelerle ilgili olarak şikayetlerinizi iletebileceğiniz  Bölge Müdürlüğü ve ilgili müdürlüklere ait telefonlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ       : 0.212.3773200

AHL GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ             : 0.212.4653000

HALKALI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ      : 0.212.6784821

AMBARLI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ    : 0.212.8757121-22

ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ    : 0.216.3641126


Alp Gümrük Müşavirliği Copyright 2011 Her hakkı saklıdır.
Şeyh Şamil Mah. 160. Sok. İçtaş Blokları C2/9 Blok No: 1 Eryaman / ANKARA Tel: +90 (312) 812 11 56 - 812 11 57 - Faks:+90 (312) 812 11 58
e-Posta İletişim