:
:
Duyurular
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı Garanti Belgeleri kaldırılmıştır.

GARANTİ BELGESİ ALMAK İÇİN BAŞVURU YAPMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE !
28.05.2014 tarihinden itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı Garanti Belgeleri kaldırılmıştır.
Bu tarihten sonra Üretici yada İthalatçı firmalar tüketiciye kendi garanti belgelerini vermekle yükümlüdür.
Gümrük aşamasında ise bundan sonra ürünler çekilirken belge istenmeyip, Piyasa Denetiminde Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgelerine ve mevcut servislere daha fazla dikkat edilecek eksik olan her belge ve servis için cezai şart uygulanacaktır. Konu ile ilgili Bakanlığın yapmış olduğu uyarı aşağıda bulunmaktadır.

28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, Garanti belgelerinden, Bakanlık onayı kaldırılmıştır.
Bu tarihten sonra Kanun’un Geçici 1 inci maddesinde; “Bu kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelik ve diğer mevzuatın, bu kanuna aykırı olamayan hükümleri uygulanır.”  hükmü gereği, yeni yönetmelik yayımlanıncaya kadar, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik eki listesinde yer alan ürünleri imal veya ithal eden, üretici veya ithalatçı firmalar tarafından Bakanlık izin tarihi ve sayısı hariç olmak üzere (Bakanlık onayı olmaksızın), garanti belgesinin düzenlenmesi ve tüketicilere verilmesi gerekmektedir.
Yeni Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren, yönetmelikle belirlenecek garanti belgesinde bulunması gereken hususlar göz önünde bulundurularak, firmanızca düzenlenecek garanti belgelerinde bu hususlara uyulması gerekmektedir.
Yeni Kanun’un 58 inci maddesi gereği; “Üretici veya ithalatçılar, yönetmelikte belirlenen mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadır.”
Yeni yönetmelik yayımlanan kadar, mevcut Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listede yer alan ürün gurupları için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınması zorunludur. Yeni Kanunla satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmamasının cezası yüz bin Türk lirası, kurulmayan her servis istasyonu için de on bin Türk lirası idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.


Alp Gümrük Müşavirliği Copyright 2011 Her hakkı saklıdır.
Şeyh Şamil Mah. 160. Sok. İçtaş Blokları C2/9 Blok No: 1 Eryaman / ANKARA Tel: +90 (312) 812 11 56 - 812 11 57 - Faks:+90 (312) 812 11 58
e-Posta İletişim