:
:
Duyurular
İthalat Vergileri

4458 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “gümrük vergisi” ibareleri “ithalat vergileri”, (b) bendinde yer alan “gümrük vergisine” ibaresi “ithalat vergilerine”, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan “gümrük vergisinden” ibareleri “ithalat vergilerinden” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile, serbest dolaşıma giriş rejimi veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda ortaya çıkan noksanlıklar ve buna ilişkin cezai müeyyideler gümrük vergisi yerine daha geniş bir kapsama sahip olan ithalat vergileri tabiri üzerinden yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile Gümrük Kanunu’nun 234.üncü maddesinin tatbikinde yalnızca gümrük vergisi ile KDV Kanunu’nun 51.inci ve ÖTV Kanunu’nun 16.ıncı maddeleri gereğince ceza uygulanması yanında, ithalatta tahsili öngörülen tüm ek mali yükümlülük ve fonları da kapsadığından, bu unsurların tespit edilmesi halinde bu madde hükmüne göre ceza uygulanması söz konusu olacaktır.


Alp Gümrük Müşavirliği Copyright 2011 Her hakkı saklıdır.
Şeyh Şamil Mah. 160. Sok. İçtaş Blokları C2/9 Blok No: 1 Eryaman / ANKARA Tel: +90 (312) 812 11 56 - 812 11 57 - Faks:+90 (312) 812 11 58
e-Posta İletişim